One sak-sook

One sak-sook

พี่เบิร์ดร่วมบริจาคเงิน สมทบในโครงการวันสร้างสุข ของช่องวัน 31
เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานะการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

Leave a Reply