Red Cross Concert 43

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 ปีพุทธศักราช 2559

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43” บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีศิลปินรับเชิญ อาทิ รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย , ธงไชย แมคอินไตย์, ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์, เรือตรี สันติ ลุนเผ่, จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางค์ทหารเรือ