Rehearsal Redcross 43

Rehearsal Redcross 43

พี่เบิร์ดซ้อม คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 43
โดยครั้งนี้มีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพและให้สัมภาษณ์

rehearsal_Redcross9