แง่คิดแบบ เบิร์ด เบิร์ด

บทสนทนาแห่งทัศนคติ ความคิดเห็น ที่ Bird Thongchai

บางส่วนจากป๋าเต็ดทอล์ก เดือน ก.ค 2565 


พลังของความเชื่อคือทุกอย่าง You have to belive it
ต้องเชื่อว่า สิ่งที่จะทำเป็นไปได้ .. ถ้าไม่เชื่อ จงอย่างทำ

อย่า judge ใครโดยที่ไม่ได้ศึกษาเขา

“แค่เราเข้าใจและอนุญาตให้ตัวเราเข้าใจจริงๆนะ อย่าปลอม อย่าปลอมกับตัวเองเด็ดขาด”

Leave Comment