32 Years with love

32 ปี ด้วยรักและผูกพัน 
พี่เบิร์ด พี่น้อย เซอร์ไพร์สน้องๆ ในงาน 32 ปีด้วยรักและผูกพัน 
ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาศ ครบ 32 ปี แบบเบิร์ดเบิร์ด   2529-2561
และ แบบเบิร์ดเบิร์ด ครั้งใหม่ ที่จะจัดในปลายปี 61 นี้