กาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 43

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
28-29 มิถุนายน 2559