ปี 2549 [2006]
อัลบั้ม ธงไชย วิลเลจ [Thongchai Village]

1. ก็ดี
2. น้านา
3. เถียงกันทำไม
4. หูชา
5. ฝนในใจ
6. ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน
7. โลกใบเดิม
8. พอดี fit
9. หยดน้ำ
10. เพลงเบาๆ

Thongchai Villlage