ปี 2548 [2005] 

อัลบั้ม เบิร์ด Volume 1 [Bird Volume 1]

1. โอ้ละหนอ My Love
2. ไม่แข่งยิ่งแพ้
3. นานแล้ว
4. อยากถามก็ตอบ
5. ไม่เคยยิ้ม ไม่เคยเต้น
6. Hey พอแล้ว
7. พอก็ยัง ไม่พอ
8. Believe
9. ยังจำได้ไหม
10. ให้ท่า
11. ก่อนจะเช้า

Bird Volume one